10 характеристики на устойчив град – колко от тях притежава София?

Устойчивите градове са в състояние да издържат на потенциални бедствия, независимо дали се дължат на екстремални метеорологични условия, национален или международен икономически срив, прекъсване в енергийната мрежа или нарушения в доставката на храни. Те са (или биха били, ако бяха напълно реализирани) пораснали версии на градовете в преход.

 „Устойчив” най-общо означава, че услугите се характеризират с тенденцията да бъдат децентрализирани, свързани са в мрежа и са локално доставяни, докато застроената среда и инфраструктурата е проектирана да се справя със засушавания, продължителни високи или ниски температури и наводнения.

Някои насоки за превръщането на градовете в по-устойчиви са разработени от Програмата „100 устойчиви града” (100RC), управлявана от Фондация „Рокфелер”. (фондацията се управлява като спонсориран проект от Rockefeller Philanthropy Advisors /RPA/ – организация с идеална цел, която осигурява управление и оперативна инфраструктура на своите спонсорирани проекти. Няма нищо общо с Rockefeller Brothers Fund, която в края на м.септември 2014 г. обяви, че ще прехвърли инвестициите си от петрол към чиста енергия)

Устойчивите градове са по-способни да се справят с неблагоприятни събития и като цяло могат по-добре да осигурят основни функции в добри и лоши времена на цялото население.

Направен е опит да се направи списък на 10-те характеристики на устойчивите градове, към които някой би добавил още или би премахнал някои, а дори би комбинирал някои от тези характеристики. По-долу е пълният списък. Дали София притежава някои от тези характеристики? Всеки може сам да прецени.

1. Има добра подкрепа за колоездене, с велоалеи и схеми за споделяне на велосипеди.

2. Има добра система за обществен транспорт, с бързи транзитни автобуси, влакове или метро.

3. Градът има висока оценка по показателя „вървене пеша”, с добра улична свързаност, добре поддържани тротоари и пешеходни пътеки, както и близки дестинации.

4. Има много места за зареждане на електрически или хибридни превозни средства, може би дори на работното място има устройства за зареждане.

5. Местните строителни норми подкрепят използването на пасивно отопление и охлаждане, за да се сведе до минимум използването на енергия в сградите.

6. Сградите използват биомимикрия и има изобилие от пространства за природата, с посадени дървета по улиците и устойчиво градско отводняване или системи, които лесно абсорбират излишните валежи.

7. Възможно е да се сдобиеш с отгледана наблизо храна, независимо дали идва от земеделска дейност на градска общност, фермерски магазини, отглеждане на храна на закрито, различни схеми за отглеждане, включително и върху общински парцел

8. Има топлофикационна система и изобилие от местно производство на възобновяема енергия.

9. Интернет се доставя чрез mesh мрежа, която може да се провали само ако всички възли в мрежата не функционират, което я прави много по-сигурна.

10. Има много добре посещавани квартални асоциации или граждански групи с бюджетен принос на участниците, които търсят допълнително приноса на местната общност и на по-възприемчивите местни власти.

Четири основни критерия са определени за градовете в мрежата на Фондация „Рокфелер”: постоянно учене; способността за бързо реагиране в случай на бедствия, ограничения и потенциални повреди и гъвкавост.

Вече са избрани 32 града – от Ashkelon в Израел до Vejle в Дания – на които са предоставени необходимите ресурси за разработване на пътна карта към устойчивост в четири основни насоки:

1. Финансова подкрепа и логистични указания за създаване на иновативна нова длъжностна позиция в градската управа – главен директор по устойчивостта, който ще ръководи усилията на града към постигането на устойчивост;

2. Експертна подкрепа за развитие на стабилна стратегия за устойчивостта;

3. Достъп до решения, доставчици на услуги, както и партньори от частния, публичния и НПО сектора, който може да им помогне да развият и приложат свои стратегии за устойчивост; и

4. Членство в глобалната мрежа на градовете, където градовете могат да се учат и да си помагат един на друг.

Чрез тези действия 100RC има за цел не само да помогне на отделните градове да станат по-устойчиви, но ще улесни изграждането на глобална практика на устойчивост сред правителства, неправителствени организации, частния сектор и отделните граждани.

Следващия кръг на 100 Resilient Cities Challenge е предвиден да отвори през 2015 г. На 3 декември 2014 г. ще бъде обявен 2015 Challenge и всеки може да се свърже за информация относно присъединяването към движението на устойчивите градове.