Дейности по проекта "София - град на бъдещето"

         - ще бъдат разработени насоки и конкретни стъпки за подобряване на работата на Столична община с гражданите по всички въпроси, имащи отношение към средата за живот в Столичния град;

         - ще бъдат проучени сферите на активност и дейността на вече съществуващи активни граждански групи в областта на развитието на градската среда на територията на град София под формата на разговори-интервюта с техни представители;

         - ще бъдат създадени на структури за взаимодействие между градските власти и гражданите, която да бъде мултиплицирана и в други общини в България;

         - ще бъдат организирани съвместни периодични срещи с представители на Столична община за насърчаване на сътрудничеството и по повод конкретни казуси;

         - ще бъдат събрани съществуващи добри практики в други градове на България и извън страната ни. Идеята е да се наблегне на възможните алтернативи.;

         - ще проследени във времето предварително избрани индикатори за състоянието и тенденциите в качеството на градската среда на София (по райони);

         - ще бъдат организирани две кампании, поредица от срещи, дискусии, детски празници и публикации за широко разгласяване на основните послания.

         -  ще бъде разработена и поддържана онлайн платформа „Градски наблюдател”. Тази електронна страница ще служи за предоставяне на пълна информация по проекта – актуална информация за дейностите и постигнатите резултати, както и ще бъдат поместени статии и линкове с актуална информация за събития в София.