Дискусионен семинар „Граждани и местна власт – възможности за по-ефективно сътрудничество за градска среда и мобилност” се проведе на 14 март 2014 г. в Столична община

Подобряване на диалога между представителите на граждански организации и общинските институции, имащи отношение към взимането на решения за пространственото развитие на града, беше във фокуса на дискусионния форум „Граждани и местна власт – възможности за по-ефективно сътрудничество за градска среда и мобилност”, който се проведе на 14 март 2014 г. Форумът беше организиран от Фондация „ЕкоОбщност” заедно с партньорите й - Лайбниц институт за регионална география и Фондация „Зеленика”, като продължение на проведената през септември 2013 г. конференция „Взаимодействие граждани-местна власт за провеждане на политиките за устойчива мобилност”. Събитията са част от проект „София - град на бъдещето, зелен, мобилен и атрактивен за живот“, който трите организации-домакин осъществяват с финансовата подкрепа на Немската федерална екологична фондация. Форумът се проведе с любезното домакинство на Столична община. Гост-лектори от България и Германия запознаха участниците със своя конкретен опит във взаимодействие между заинтересованите страни при взимането на решения. Г-н Ростислав Кандиларов от сдружение „Вело-Русе” разказа за усилията на гражданите в своя град да влияят на местните власти върху изготвянето и прилагането на стратегически за градското планиране документи и конкретни проекти. Г-жа Карин Гайер от департамент „Градско планиране”, община Лайпциг направи изложение на проекта „Лайпциг мисли”, където гражданите дискутират с институциите проектни идеи за подобряване на енергийната ефективност, финансирането на градското развитие, мобилността. Сред резултатите от проекта е създаването на две работни места за координатори в подкрепа на гражданското участие в градската политика, като едното от тях е изнесено извън сградата на общината, на пряко разположение на гражданите. Г-н Марко Зонбергер, експерт към „Центъра за интердисциплинарно изучаване на риска и иновациите" (ZIRIUS, Щутгарт, Германия) представи световните тенденции в развитието на споделените пътувания в контекста на съвременните урбанистични и технологични условия. От страна на организаторите теми представиха г-жа Любомира Колчева от Фондация „ЕкоОбщност” и г-жа Евгения Борисова от Фондация „Зеленика”. Г-жа Колчева презентира основните моменти в предстоящото сформиране на работна група между представители на Столична община, Столичен общински съвет и граждански организации. Г-жа Евгения Борисова от „Зеленика” представи интернет платформата „Градски наблюдател за София”, която фондацията разработва. На гостите на форума беше предоставена възможността да се включат по горните теми непосредствено след всяко представяне, като те изказаха препоръки, споделиха мнения и идеи. В продължение на дискусионния семинар и досегашната работа на сформираната работна група от представители на гражданския сектор и общинската администрация и общински съветници по темите на градското развитие и мобилност, е внесено предложение от името на гражданските организации към кмета на Столична община, г-жа Фандъкова за създаване на официална работна група. Очаква се, след формалното процедурно определяне на участници от Столична община, Столичен общински съвет и свързани със Столична община звена, съгласно предложения състав на работната група, да се даде зелена светлина за действието й. Граждански организации, групи и граждани, които са активни по тези проблеми и имат интерес да се включат като участници към останалите граждански организации, заявили участие до момента, могат да го направят като представят дейността и интересите си със заявка до електронен адрес на предложените представители на НПО и граждани: rabotnagroupa@gmail.com .