Активни граждани и организации

Тук ще намерите събрана кратка информация на бдителни и будни граждани и организации, които поемат инициативата да следят и да реагират по различни въпроси, които са вълнуващи за тях от заобикалящата ги среда на Столицата. Присъединете се към тях! Работете заедно с тях за вашите общи каузи!
 

СУБ / Съюз на урбанистите в България

Съюз на урбанистите  в България е създаден през 2010 година с желанието да се превърне в професионална общност и платформа на идеи и инициативи за развитието на заобикалящата ни среда.  През трите години на своето съществуване СУБ работи за обединяването на специалистите и организациите (и въобще всички онези, които по призвание или необходимост работят в сферата на урбанизма) в мрежа за обмен на опит и търсене на решения по проблемите на планирането, градската среда и професионалното развитие.

Сдружение "ДивРошков"

зарзаватчийница.......Зарзават от идеи. Градско земеделие, Временни градини, Натурална архитектура, Общностни градини, Вертикално озеленяване…

Див рошков е коктейл или взривоопaсна смес, в която са замесени равни дози:

-ентусиазъм

-професионализъм

-склонност към мечтателство

-щипка guerrilla за лютив вкус

-енергизираща работоспособност

-съпричастност към съдбата на обществените пространства

Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа

Регионалният Екологичен Център за Централна и Източна Европа - (РЕЦ за ЦИЕ) е независима, политически необвързана организация с идеална цел, чиято мисия е да подпомага решаването на екологични проблеми в Централна и Източна Европа.

Сдружение "Трансформатори"

„Трансформатори” е сдружение, което се занимава с проблемите на градската среда, архитектурата и дизайна. Основна цел на сдружението е да налага конкурсното начало на различни нива. Приоритет е взаимодействието с държавни институции, неправителствени организации, но и партньорство по проекти с представителства на фирми и търговски организации. Сдружението се стреми да налага добри практики като реализира съвместни инициативи за подобряване на образователния процес със специализираните учебни заведения в областта на строителството и архитектурата.

Subscribe to RSS - Активни граждани и организации