ГРУПА ГРАД

Категория от Градски страници:
ГРУПА ГРАД за възраждане на архитектурните конкурси в България и спиране на бозата по улиците!
Ние сме група млади български архитекти загрижени за развитието на българската архитектура  и градска среда. Не сме анонимни, всеки от нас застава с личната си позиция зад общата кауза: да спрем подмяната на ценностите в българската архитектура и да защитим обществения интерес в публичните инвестиции. Нашата първа цел е да променим порочната практака във възлагането и избора на проектанти на инвестиционни проекти в обществения сектор. Ще се опитаме да привлечем вниманието на широката общественост и да ангажираме с нашата кауза максимално голям кръг от съмишленици от сферата на медиите, изкуството, науката и бизнеса. Заедно ще упражним натиск върху управляващите да предприемат необходимите стъпки запромяна в законодателството и практиките свързани с неговото прилагане.
 
Контакт:

facebook group: https://www.facebook.com/grupagrad.sofia

Прикачени файлове