Индия засажда 2 милиарда дървета по протежение на магистралите

Министерството на развитието на селските райони в Индия реши да се опита да се справи с два проблема едновременно: младежката безработица и лошо качество на въздуха. Ведомството разкри план да наеме младежи – потенциално около 300 000 души – за да засадят 2 милиарда дървета по протежение на магистралите на страната.

“Дължината на националните магистрали в страната е около един лак километра (99 978 километра). Помолил съм длъжностните лица да излязат с план за засаждането на 200 кроре [2 млрд.] дървета по тези участъци, което на свой ред ще създаде работни места за безработните – от една страна – и ще помогне за опазване на околната среда – от друга страна,“ заяви Нитин Джайрам Гадкари, министър на развитието на селските райони.

Мярката не само ще помогне да осигурят работни места за сегмент от населението, който много се нуждае от това, но и ще направи страната по-красива. Всички знаем, че дървета са и мощно решение за подобряване на качеството на въздуха. Това е проблем с особена острота точно в Индия.

Според скорошно проучване, листата на дърветата могат да уловят значително количество от замърсяването на въздуха.