Колоезденето е по-безопасно в Париж отколкото в предградията и провинцията на Франция

В края на юни 2014 г. Министерството на вътрешните работи на Франция публикува данни за пострадалите при пътни инциденти. От разполагаемите данни за 62 000 инцидента през 2012 г. е изготвена много интересна графика. Сайтът Terraeco изобрази всички 4 360 произшествия с велосипеди върху карта here .

Едва ли някой ще се учуди, че автомобилите са голямата опасност. 78 % от инцидентите включват автомобил, докато само 7 % са с велосипеди. От 3 842 жертви през 2012 г. 522 са пешеходци и 185 колоездачи. Изводът е, че 80 % от смъртните случаи се дължат на моторни превозни средства. Не само, че автомобилът е отговорен за смъртта на пешеходците и велосипедистите, но също така шофьорите са жертва на инциденти по-често.

Повечето инциденти с фатален край са от изолирани места извън градовете. Това означава, че колоезденето не е толкова опасно в града, както повечето хора си представят. Все пак става въпрос за Париж. Инцидентите са повече на брой в града и в града има по-малко смъртни случаи. Според данните 64 % от убитите велосипедисти през 2012 г. са били извън градските райони, а 85 % - в града. Как се обясняват тези данни? През последните 10 години колоезденето добива широка популярност; това допринася за увеличение на инцидентите, защото колкото по-населени са градовете, толкова повече велосипедисти има. Но зависимостта е обратно пропорционална. Данните сочат, че от 185 убити колоездачи през 2012 г. само 33 са в общини с над 20 000 жители. Това число пада на 13 души, ако се погледнат градовете с повече от 100 000 жители. Може да се заключи, че колкото са повече велосипедистите, толкова е по-голяма сигурността им.

Също така велосипедът е по-малко опасен за другите участници в движението. Според данните от 11 000 произшествия с пешеходци през 2012 г. 72 % са ранени от автомобил и само 2 % от колоездачи. От 522 убити пешеходци през 2012 г. само трима са убити от велосипед. Поради това рискът за другите е нисък, дори ако поведението на велосипедистите далеч не е образцово, особено в Париж.