Конкурс за разработване на модел на еко селище

Столична община ще проведе конкурс за най-добър модел за "зелено” селище, състоящо се от сгради с почти нулева консумация на енергия и с възможност за изграждане от типа "Направи си сам”. Предложенията трябва да използват екологични строителни материали и възобновяеми източници на енергия. За разработването на модела е избран терен на територията на село Мрамор в район "Връбница”. 

Конкурсът е част от двугодишен проект MILD HOME, който Столична община изпълнява с финансиране по Програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007-2013” и в сътрудничество с още двама български партньори - Българска търговско-промишлена палата и Европейски институт по труда. Другите партньори по проекта са от Италия, Румъния, Австрия, Унгария, Гърция и Сърбия.

Победителят в конкурса ще получи възможност да доразработи идеята си в сътрудничество с екип от експерти, а финалният вариант на модела за еко селище ще бъде представен пред останалите партньори по проект MILD HOME през март 2014 г.

Началният срок за подаване на проектните предложения е 10.00 часа на 21.01.2014, а крайният срок - до 17.00 часа на 21.02.2014 г.

Информация за конкурса и материали за участниците могат да бъдат намерени на интернет страниците на Столична община (http://www.sofia.bg/Mild_home.asp) и на направление „Инвестиции и строителство” (http://invest.sofia.bg/bg/news/newsview/id/30/category/1).

Въпроси могат да бъдат задавани и на електронен адрес: mildhome@sofia.bg.