На 16 април 2015 г. се проведе дискусионен форум на тема „Граждански идеи и усилия за по-добро развитие на градската среда в София”

Дискусионният форум е една от заключителните дейности по проекта „София – град на бъдещето – зелен, мобилен и атрактивен за живот”, реализиран от Фондация „Екообщност”, Фондация „Зеленика” и Лайбниц институт по регионална география и осъществен с финансовата подкрепа на Немската федерална екологична фондация (), Фондация „Чарлз Стюарт Мот” и Европейския съюз.

Тук можете да се видите презентациите от събитието – презентации по основните въпроси за дускусия на аудиторията: състоянието на въздуха в София, шумовото замърсяване и политиката за устойчива мобилност, както и представяне на резултатите от проекта.

Прикачени файлове