Нов живот за неизползвано публично пространство в Монреал

Следният пример показва как неправителствена организация от Монреал става инициатор и възражда за активен живот едно не така привлекателно петно от градската територия.

През лятото на 2014 г. Urban Design Association в Квебек, заедно с няколко съмишленици, предприемат инициатива да освежат малко пространство в източния край на Монреал. Проектът е наречен Village Éphémère. Мястото е парцелът Pied-du-Courant, който е свободен и е разположен до реката St. Lawrence, само на няколко крачки от моста Jacques Cartier. Използван като бунище за сняг през зимата, той остава неизползван през останалата част от годината.

Проектът Village Éphémère цели да събере местните хора на малкоизвестни места около града, за да могат да се запознаят с различните лица на Монреал. През 2013 г. предвиденото събитие на Peel Basin за радост на организаторите превръща тази инициатива от еднодневно събитие в събитие с продължителност от два месеца. Мястото е отворено от четвъртък до неделя през юни, юли и август със свободен достъп, което позволява на гражданите да се наслаждават на хранителните камиони, напитки, музика, плаж от пясък, градски пейзажи и съоръжения и интерактивна творческа работа.   

Първоначалното намерение е било да се създаде нова експериментална сцена в Монреал, която да е отделена от централния град. Но в този случай психологическите граници от прекосяването на моста и намиращия се наблизо железопътен парк действат като бариера за гражданите, които не желаят да прекосяват разстоянието до този район. Затова се поставя акцент върху вървенето пеша, карането на колелета или използването на публичния транспорт, тъй като мястото не разполага с паркинг за автомобили. Това насърчава хората да усвоят новите покрайнини и също намалява формираното впечатление за недостъпност на района.

Самото място Village Éphémère е организирано като непрекъсната, макар и малка, крайбрежна алея, където множество павилиони са разположени до централното мултифункционално пространство, а зад тях се намира реката и изгледа към увеселителния парк LaRonde. Изложени са инсталации на дизайнери от Квебек, което подсилва преживяванията на гостите. Двадесет проекта на творци са избрани да създадат свои инсталации на терена и изграждането им е финансирано от целенасочена кампания, организирана от самите граждани. Всяка от тези инсталации може да бъде лесно демонтирана и по този начин бележи преходния характер на проекта. Тази инициатива позволява на хората да видят потенциала на свободните публични пространства. След като конкретно събитие приключва, хората могат отново да се върнат и да имат свои собствени преживявания, трансформирайки пространството. Жителите на близкия квартал Ste-Marie, които също са се включили в проекта, се надяват, че тази инициатива ще привлече внимание в бъдеще и към недостатъчно използвания парк Bellerive, който се намира в непосредствена близост до парцела.

Подобни проекти имат своята стойност. От една страна, хората сами могат да променят конкретно пространство, за да отговори на техните специфични нужди и желания. От друга страна, процесът на учене протича чрез проба и грешка по отношение на възникналите идеи, което дава усещане за приключение и себепознание. От тази гледна точка места като парцелът Pied-du-Courant в своята сезонна форма могат да бъдат разработени от потребителите като място за създаване, експериментиране и отдих.

Успехът на тези инициативи става причина инициаторите да създадат ново подобно пространство на ново място, но за зимния сезон. Надеждата на Village Éphémère е да привлече общественото внимание към още едно неизползвано място в града като даде инпулс за творческо използване на открити пространства през по-студените месеци.