December 2013

Обществени обсъждания на представените проекти за инвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за съответните зони на централната градска част на град София

16 December, 2013 - 15:21

                Предстои провеждането на поредица от обществени обсъждания във връзка с представените проекти за участие в конкурс "Прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в централната градска част на гр. София".