March 2014

Дискусионен семинар „Граждани и местна власт – възможности за по-ефективно сътрудничество за градска среда и мобилност” се проведе на 14 март 2014 г. в Столична община

16 March, 2014 - 19:56

Подобряване на диалога между представителите на граждански организации и общинските институции, имащи отношение към взимането на решения за пространственото развитие на града, беше във фокуса на дискусионния форум „Граждани и местна власт – възможности за по-ефективно сътрудничество за градска среда и мобилност”, който се проведе на 14 март 2014 г.