July 2014

Трамвайните линии в град София започнаха да позеленяват

17 July, 2014 - 13:58

В България за пръв път дискусията за зелени трамвайни релси започват "Архитекти за София" като част от кампанията "София 2020". Хубавото е, че подобни добри идеи се реализират вече и в България. Първите затревени релси у нас ще са в участъците на трамвайните линии на площад "Руски паметник", където към проекта за рехабилитация е заложено да има зелени линии.

На www.sonet04.sofia.bg ще се подават сигнали със снимки за опасни нередности в София

17 July, 2014 - 13:22

Тъй като софиянци ежедневно се сблъскват с някаква нередност в града, Столичната община търси помощта на софиянци за разрешаване на многобройните проблеми на градската среда.

Добра практика за по-ефективна публичност при разработване на ИПГР в Габрово

17 July, 2014 - 12:58

Някои интересни нови подходи за подобряване на публичността и на общественото участие в подготовката на политики за местно развитие е приложен през 2013 година в община Габрово във връзка с разработването на техния Интегриран план за градско развитие (ИПГР).

Обсъждания за пилотни практики по въпросите на гражданската медиация

17 July, 2014 - 12:53

В хода на интервютата, анкетите и другите дейности по проекта "София - град на бъдещето" нашият екип установи от различни източници необходимостта от някои допълнителни условия за желаната още по-голяма обществена полезност на информирането и консултирането с граждани.

Проблеми с отдаването под наем на павилионите на Женски пазар

17 July, 2014 - 12:37

Независимо че предприетата реконструкция на "Женски пазар" в София е към своя край, очаквано има някои проблеми с възстановяването на неговата дейност. По някои излезли наскоро информации, определените цени за наемане на новоизградените павилиони са относително високи и могат да бъдат сравнени със стойностите за наемане на търговски площи в софийските молове.

Гражданското участие и овластяване за развитие на градската среда в програмата на Пътуващия университет "Чипровци 2014"

17 July, 2014 - 12:06

Темата за участието и овластяването на гражданите беше включена в програмата на пътуващия университет "Чипровци 2014", който за пети пореден път беше проведен в периода 19-24.05.2014 г. (http://placeforfuture.org/?p=2316&lang=en ).

Фондация „Зеленика” организира среща за обезопасяване на ЖП прелеза между „Овча купел” и „Горна баня”

8 July, 2014 - 23:20

Между кварталите „Овча купел” и „Горна баня” има няколко пешеходни подстъпа, но всичките са незаконни. Въпреки това удобството кара хората редовно да пресичат пресичат въпреки липсата дори на маркировка. Неудобството е, че чрез жп линията квартал „Горна баня” е отделен от останалите квартали на столицата.