January 2015

Включване на местните власти в световна конференция за намаляване на рисковете от бедствия

30 January, 2015 - 17:45

Третата по ред World Conference on Disaster Reduction (WCDRR) на United Nations ще се проведе от 13 до 18 март 2015 година в Sendai, Япония, където трябва да бъде постигната договореност за рамката за намаляване на риска от бедствия за периода след 2015 година. Тази рамка ще направлява и подкрепя световните колективни усилия за изграждане на нации и общности, които са устойчиви на бедствията.

Очаквайте скоро: ново поколение от генериращи енергия градове-градини

25 January, 2015 - 18:16

Преди 10 години тогавашното британско правителство се развълнува от предизвикателството да създаде общности, които пасват на бъдещето. Правителството е притеснено дори повече от заплахата, че професионалистите, които най-вероятно ще застанат начело на процеса, нямат необходимите умения за тази работа. 

Информация за дейността на Работна група към Столична община по въпросите на развитие на градската среда и мобилност с участие на представители на граждански организации

19 January, 2015 - 11:55

В резултат на проведено чрез интервюта проучване в края на 2013 г. сред представители на граждански организации и групи, работещи по проблемите на градската среда и мобилност в София, на препоръки и мнения от дискусионен семинар „Граждани и местна власт – възможности за по-ефективно сътрудничество за градска среда и мобилност”, проведен на 14 март 2014 г.