May 2015

И все пак, какво прави един град „интелигентен“?

3 May, 2015 - 12:55

През последните години станахме свидетели на това как урбанисти, лидери от ралични сектори и градски ентусиасти гръмко оповестиха възхода на така наречените „интелигентни градове.“ И докато децибелите на публичния диалог по темата нарастват, на дневен ред остава въпросът: Какво точно прави един град „интелигентен“?