Обществени обсъждания на представените проекти за инвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за съответните зони на централната градска част на град София

                Предстои провеждането на поредица от обществени обсъждания във връзка с представените проекти за участие в конкурс "Прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в централната градска част на гр. София".

                В периода от 16-20 декември 2013 г. (от понеделник до петък), в зала №2 на сградата на Съюза на архитектите в България (гр. София, ул. „Кракра” №11) ще се проведе публично представяне и дискусии по постъпилите конкурсни проекти за всички обособени позиции /зони/.

               Дневният ред ще бъде следният:

Дата

Час

Зона

Териториален обхват

16 и 17 декември 2013 г.

(понеделник и вторник)

14:00 ч.

Зона 1

Бул. “Евлогий и Христо Георгиеви”, зелените площи покрай р. Перловска и пл. “Орлов мост”

18 декември 2013 г.

(сряда)

14:00 ч.

Зона 2

ул. „Граф Игнатиев", ул. „Солунска", ул. „6-ти септември", ул. „Ген. Паренсов", ул. „Цар Шишман", пл. „П. Р. Славейков", пл. „Гарибалди", пл. „Патриарх Евтимий", градината пред храма „Св. Св. Седмочисленици"

19 декември 2013 г.

(четвъртък)

13:00 ч.

Зона 4

Градината “Кристал”, пл. “Народно събрание”, бул. “Цар Освободител”, бул. “Васил Левски”, пл. “Васил Левски”, ул. “Московска”, ул. “Георги С. Раковски”, пл. “Александър Невски”, ул. “Париж”, ул. “Оборище”, ул. “Дунав”, ул. “15-ти ноември”, ул. “11-ти август”, ул. “6-ти септември” и градините около храм-паметника "Александър Невски”, храм "Св. София”, пред Синодална палата и около паметника на Иван Вазов

20 декември 2013 г.

(петък)

13:00 ч.

Зона 3

Градската градина, градинката около Руската църква, пл. „Александър I”, пл. „Н. Гяуров”, бул. „Цар Освободител”, ул. „Георги С. Раковски”, ул. „Княз Александър I”, ул. „Ген. Гурко”, ул. „Дякон Игнатий”, ул. „Московска”

                 В съответствие с условията на конкурсната програма и със Заповед СО-РД-09-01-500/29.11.2013 на Кмета на Столична община, с която е определен окончателният поименен състав на журито по конкурса и неговите задачи, дневен ред и възнаграждения, журито започва работа от 16.12.2013 г. /понеделник/ и членовете му ще присъстват и участват в гореописаните обществени обсъждания.

                Tаблата на проектите, участващи в конкурса, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община (www.sofia-agk.com), в раздел „Търгове и конкурси”, където е поместена административната документация за конкурса (http://www.sofia-agk.com/index.php?option=com_content&task=view&id=528&Itemid=49)   (постъпили проекти на
http://www.sofia-agk.com/index.php?option=com_content&task=view&id=546&Itemid=49 ) .