Обсъждания за пилотни практики по въпросите на гражданската медиация

В хода на интервютата, анкетите и другите дейности по проекта "София - град на бъдещето" нашият екип установи от различни източници необходимостта от някои допълнителни условия за желаната още по-голяма обществена полезност на информирането и консултирането с граждани. Тези липси бяха осъзнати след запознаването с процесите във връзка с реконструкцията на Женски пазар в София, подготовката на Интегрирания план за градско развитие на град Габрово, промяната на устройството и предвидените реконструкции в столичните райони "Красно село" и "Иван Вазов", Семинарията и Борисова градина и други. Някои от тези допълнителни условия са: допълнително удължаване на осигуряваните срокове и по-широко оповестяване за провеждане на предвидените обществени обсъждания; по-широкообхватно и по-ефективно взаимодействие между експерти за градско развитие, и специалисти в информирането и взаимодействието с граждански групи; изграждане на по-устойчиви във времето (евентуално постоянни) екипи от такива експерти и фасилитатори, които да осигуряват както капацитета, така и "обществената инфраструктура" за бъдещото по-ефективно провеждане на такива обсъждания. Необходимостта от наличието и от използването на подобен по-висок капацитет би била постоянна във връзка с подготовката и актуализирането на общинските планове и на различни други политики за местно развитие в община София, както и във всички други български общини. Изграждането на подобна практика би било и конкретно усилие за прилагането на някои ключови препоръки, които проектът "София - град на бъдещето" вече направи (http://gradskinabludatel.org/kategorii-gradski-stranici/preporki-km-stolichna-obshchina ). То е в унисон и с различни съществуващи практики за развитие на градската среда в редица големи европейски общини (някои от които са вече описани в събраните добри градски практики по проекта, вкл. Мюнхен, Люнебург, Копенхаген, Антверпен, Бристол, Лайбциг, Апелдорн и други - http://gradskinabludatel.org/kategorii-gradski-stranici/dobri-praktiki). Във връзка с проведените разговори с различни организации (включително социолози, активни граждански групи, специалисти по фасилитиране на обществени обсъждания, урбанисти и други) понастоящем се подготвят и съгласуват идеи за практическа гражданска инициатива по темата за подпомагане на гражданската медиация в град София.