Определено устойчиви: 5 големи идеи, преобразяващи земеделието

Нови изследвания и технологично усъвършенстване позволяват на фермерите да открият нови начини за отглеждане на храна по възможно най-ефективния начин.

Тук са подбрани пет ценни идеи, които се появиха в последните няколко години и са в състояние да променят производството на храни такова, каквото го познаваме.

1. Множество данни и прецизно фермерство

Прецизното земеделие се появи от средата на 90-те години. Всяка година приложенията се подобряват и разнообразяват благодарение на нови технологии.

Прецизирането започна с две основни технологии: Географска информационна система (Geographic Information Systems - GIS) и Глобавна позиционираща система (Global Positioning System - GPS). Други прецизни фермерски технологии включват променлив процент техника, насочващи системи и различни сензори и монитори, като например анализ и мониторинг на почвите. Всичко това позволява на фермерите да използват през цялото време електронна обратна връзка за подобряване на фермерските методи.

Използването на тези технологии позволява упражняване на устойчиво фермерство и увеличаване на ефективното използване на входните параметри и ресурси като резултатът е по-голяма продуктивност.

Според статия „Топ 5 прецизни технологии за 2014”, поместена на електронната страница PrecisionAg.com, най-добрите прецизни технологии през 2014 г. включват безпилотни летателни апарати (UAVS), засяване с променлива скорост (VRA), интелигентни решения за данни, интелигентни устройства и кабинни приложения за машини.

2. Покривно земеделие

Покривното земеделие се разпространява в градове, където земята има висока цена (има се предвид New York и Chicago). В някои градове като Chicago зелените покриви са дори част от градския общ устойчив план. Chicago има около 359 покрива с растителност. На квадратен фут добивите от отглежданите по покривите площи са често по-големи от отглежданите по традиционни методи площи. В допълнение към свежата храна в градовете, покривното фермерство намялава разходите на сградите за енергия и също допринася за почистването на въздуха. Също: покривното фермерство също има полза за обществото като осигурява работни места и дава на хората място за общуване.

Покривните ферми улавят дъждовната вода (отклонявайки оттичащите се води от канализационните системи) и съсредоточават производството на храни като по този начин отпада нуждата камиони да пътуват от квартал до квартал в градовете за транспортиране на пресни продукти.

3. Аквапоника

Аквапониката съчетава аквакултури и хидропоника: Отпадъците от рибите осигуряват органичен хранителен източник за растенията, а растенията представляват филтър за водата. Аквапониката има и трети компонент: микробите и компостиращи червени червеи. Микробите и червеите превръщат амоняка (от рибните отпадъци) в нитрати, а нитратите (и твърди отпадъци) във vermicompost (компост, който се произвежда от някакъв вид червеи) – източник на храна за растенията. Докато хидропониката не разрешава много от проблемите на традиционното фермерство (като плевелите, необходимото количество вода, насекоми в почвата; други вредители, които се хранят с листни зеленчуци; основно торене и методи за компостиране), тя все още се нуждае от „внимателно приложение” и „направени от човека хранителни вещества”. Аквапониката единствено се нуждае от риба (заедно с внимателно наблюдение). Аквапониката е също сравнително безопасен начин за отглеждане на храна.

4. Потребителско отглеждане на растения

Отглеждането на растения според клиента позволява на хората и организациите да закупуват растения, които се явяват местни за района. Много от тези растения са приспособени към местните особености дървета, храсти, треви и растения от влажни зони. Тези растения обикновено се отглеждат от разсадници или специализирани разсадници за съхраняване на местни растения и се използват в много проекти с възстановителни, рекултивиращи и смекчаващи влиянието на изменението на климата дейности. Други проекти за отглеждане на растения могат да бъдат изпълнени с адаптирани семена и резници. За пример може да бъде дадена Nevada, която използва потребителското отглеждане, за да подпомогне съществуването на застрашени растения.

5. Градски оранжерии

Много градски оранжерии са разположени върху покривите на сградите заради свободното пространство. Някои от най-впечатляващите градски оранжерии са например Lufa Farms и BrightFarms. Много от тези градски оранжерии са изключително устойчиви. Новите градски оранжерии обичайно се възползват от дъждовната вода и я използват отново за напояване. Градските оранжерии намаляват използването на енергия, компостират зелените отпадъци и контролират вредителите с биологични средства.

Градските оранжерии, подобно на покривните ферми, също позволяват храната да бъде обирана сутрин и да се бъде в чиниите на местните ресторанти до вечерта. Много от тези оранжерии използват последни технологии, което позволява да се прибира реколтата и да се отглеждат растения по възможно най-ефективния начин.