Осем принципа за тротоарите: правят градовете по-оживени

The Eight Principles of Sidewalks

Тротоарите са неразделна част от градовете и трябва да бъдат приоритизирани като централен компонент от градското проектиране, насочено към хората.

Ходенето е най-демократичният начин за придвижване. Това е най-старият начин за придвижване, най-разпространен е в света, безплатен е и дори може да помогне да се изгорят няколко калории.

Въпреки това хората вървят по-малко и по-малко. Тъй като градовете се разполагат върху все по-нарастваща територия, магистралите заместиха тротоарите, създавайки значителни пречки за безопасно вървене. Тротоарите с изкъртени настилки, стеснените места за вървене и незаконно паркиралите транспортни средства върху тях са допълнително свидетелство, че вървенето пеша бавно е задушавано от други начини на транспорт, които са по-малко здравословни едновременно за хората и градовете.

Хората имат нужда да завърнат към настроените приятелски към пешеходците улици. Повишаването на качеството на градските тротоари не само привлича повече пешеходци, но също помага за създаването на приятни публични пространства, където хората искат да прекарат времето си.

Докато броят на разхождащите се намалява, все пак съществуват места за вървене пеша. Изпълнени с живот тротоари могат да бъдат открити в много градове на Бразилия и по цял свят, където градските лидери са превърнали активното придвижване в приоритет. Вместо просто да се павира тясна лента по протежение на големите улици, доминирани от автомобили, някои градове са решили да обогатят своите обществени пространства за вървене, наблягайки на взаимодействието между хората.

За да подкрепи превръщането на вървенето в едновременно достъпно и безопасно занимание, тротоарите е добре да бъдат изградени съгласно по-долните допълващи и обвързани помежду си принципи. Заедно те не само работят за изпълнени с живот тротоари, но допринасят директно за развитието на активни и здравословни градове.  

Запознайте се с осемте принципа на тротоарите:

  1. Подходящо оразмеряване

Всеки тротоар се дели на три зони: свободната зона, където хората всъщност вървят; зоната за услуги, където е позициониран уличен инвентар като пейки или кошове за отпадъци; и преходна зона, която дава на пешеходците от тротоара достъп до сградите по протежение на улицата. Разбирането на връзката между тези компоненти е ключово за проектирането на подходящо оразмерени тротоари.

Principle of Sidewalks 1

Добре проектираните тротоари имат три зони, помагайки им да служат като жизнени публични пространства.

2. Качествена настилка

Използваният материал за изграждане на тротоарите трябва да бъде съвместим, плътен, устойчив и противоплъзгащ. За да се гарантира, че един тротоар ще функционира правилно, проектантите трябва да са наясно с метода на изграждане на тротоара и качеството на ръчната работа.

Principle of Sidewalks 2

На по-големите улици, разположените в средата пешеходни пътеки могат да бъдат проектирани като безопасни и достъпни тротоари.

3. Ефективно оттичане

Пълните с вода улици, пътеки и тротоари са неподходящи за вървене. Тротоарите, които събират вода, стават неизползваеми, тъй като пешеходците най-вероятно ще се отклонят към пътното платно и така ще застрашат безопасността си.

Principle of Sidewalks 3

Зелените пространства, дори малките, помагат за дренирането на тротоарите и ги поддържат безопасни и достъпни по време на бури.

4. Универсална достъпност

Тротоарът в качеството си на публично пространство би следвало да бъде достъпно за широк спектър ползватели – включително хората с ограничена мобилност. Това означава проектиране на пространствата по начин, които да служи на хората в инвалидни колички, хората с патерици, бременни жени, възрастните и други ползватели със специални нужди за придвижване. Изброявайки различните потенциални ползватели и техните ограничения за придвижване по време на проектирането може да помогне да се гарантира, че крайният продукт ще отговори на нуждите на всички пешеходци.

Principle of Sidewalks 4

Разкъртените или неравни тротоари са особено трудни за придвижване и разстройват придвижването.

5. Безопасни връзки

Пешеходците често се прехвърлят към други видове обществен транспорт и трябва да имат безопасен достъп до спирките. Важно е тротоарите да са свързани и интегрирани в голямата транспортна мрежа.

Principle of Sidewalks 5

Бордюрните удължения, особено на кръстовищата и местата за пресичане, минимизират риска от пътни инциденти с пешеходци.

6. Привлекателни пространства

Улиците са основна част от градската среда. Тротоарите могат да играят съществена роля градското преживяване да стане по-приятно. Интересните и изпълнени с живот тротоари, които могат да очароват хората и да превърнат ходенето в по-привлекателно занимание, ще благоприятства физическа дейност като едновременно с това ще намали задръстванията по улиците.

Principle of Sidewalks 6

Използването на по-светли и отразителни материали за изграждане на тротоарите може да намали градския топлинен островен ефект.

7. Сигурност през цялото време

Денем или нощем, през седмични или почивни дни тротоарите са винаги отворени за нас. Все пак, има по-малко ходещи пеша хора през определени часове на деня и седмицата, което води до потенциално опасни ситуации предвид липсата на приятелски очи на улицата. Приемайки стратегии за положително въздействие върху безопасността и сигурността може допълнително да насърчи вървенето пеша и да се помогне на всички градски обитатели да се чувстват повече у дома в своя град.

Principle of Sidewalks 7

Населените приземни етажи са благоприятни за бизнеса и помагат за осигуряването на приятелски очи на улицата за по-голяма сигурност на пешеходците.

8. Ясни означения

Точно както шофьорите на превозни средства, пешеходците имат нужда от ясна информация, така че да могат едновременно сами да се ориентират в града и да разберат правилата и указанията на конкретни места за вървене.

Principle of Sidewalks 8

Този знак в Лондон показва ясно коя дестинация средностатистическия човек може да извърви за пет минути.