Озеленяването на улиците прави по-добри обществените пространства

Улиците изпълняват необходимата функция в живота на градовете като артерии на сложен, градски организъм. Както Проектът Public Spaces отбелязва, градските улици „стимулират социалния и икономически живот на общностите” и служат като основни места за взаимодействие и обмяна в общността. Все пак, на много градове улиците са исторически развити просто като път за придвижване на автомобили и са пренебрегнали ролята на улиците като публични пространства.

Автомобилите вършат чудесна работа превозвайки хора и стоки, когато се вписват в по-голямата система на транспорта, която от своя страна е ефективна и не зависи от каквато и да е мода. Когато е неограничено, обаче, използването на автомобилите може да се превърне в токсичен източник за живота на града, потискайки икономическата активност, увреждайки общественото здраве и директно заплашвайки безопасността на шофьорите, пешеходците и велосипедистите. Тъй като автомобилите ще останат неизбежен компонент на градския транспорт в бъдеще, си струва да се запитаме дали те трябва да доминират в мобилността на всяка улица или дори дали трябва да присъстват на всяка улица изобщо.

Някои градове преосмислят елементите на своите улици като добавят „зелени коридори”, които връщат отново елементи на естествената местна екосистема в градската среда. По-големите и по-малките цели на тези зелени проекти са разнообразни, варирайки от повишена социална сплотеност до екологично възстановяване, но почти винаги целят създаване на чувство за пространство, което е ориентирано към човека, а не центрирано около автомобилите.

Глобална концепция и местен контекст

Визията на Cali, Colombia за зелен коридор с по-малко автомобили, например, комбинира нуждата от евтино жилищно строителство и екологичен баланс. Проектът ще бъде изграден върху 15 километра стара железопътна линия и ще предложи бърз автобусен транспорт (BRT), велосипедни алеи, пешеходни алеи и места за културни прояви като концерти, изложби, спорт и фестивали на открито, като едновременно запазва местните растителни видове. Това, което прави зеленият коридор на Cali изключително интересен, е достъпът до транспорт, който дава възможност за социална мобилност. Поставената цел на града е всеки жител да се намира на 300 метра от спирка на BRT.

Подобно на това, Curitiba в Бразилия превръща едно някога пренаселено градско пространство в изпълнен с живот зелен рай, но това е постигнато с различна перспектива за развитие. Вместо да прави основен ремонт на цели квартали от града, Curitiba предприема озеленяване на микро ниво, правейки малки парчета земя от обществени пространства подходящи за пешеходци. Градът вече разполага с 16 парка, 14 залесени площи и повече от 1 000 малки парцели, предназначени за дървета и зеленина – всички обхващат впечатляващите 560 квадратни фута от зелено пространство на човек. Нещо повече, градът е обединил тези зелени пространства от уличния пейзаж като е обявил големи части от търговската част на града за свободни от автомобили. Вместо да принуждава жителите да изоставят търговската част поради нейната недостъпност, Curitiba е успешен в превръщането на тези зелени обществени пространства в пешеходна зона и ги прави популярни. Това се дължи главно на градските инвестиции в създаването на BRT система, която е интегрирана, надеждна и сравнително евтина. 70 % от жителите на Curitiba използват обществен транспорт.

Град China, западен град в Chengdu, Китай, в момента изследва амбициозни начини за смекчаване на ориентираното към автомобилите разпростиране на града в предградията. Едно от предложенията в процес на разработка е създаването на напълно нов град, в който „автомобилите ще бъдат всъщност излишни”. Точно както в Curitiba и Cali, този нов град ще гарантира, че всеки жител ще се намира само на няколко минути от обществен парк – зелени пространства, които ще защитават дивите местообитания, също толкова, колкото улесняват социалното общуване. Тези зелени пространства трябва да бъдат лесно достъпни пеша, тъй като градът ще бъде изцяло пешеходен и половината от всички улични пространства ще бъдат предназначени за немоторизиран трафик. Новият проект на Chengdu отива много по-далеч от зелените коридори в своя прогресивен подход за управление на отпадъците. Градът също ще развие еко-парк за преработка на отпадъчни води и твърди отпадъци като този процес ще генерира енергия за града. Архитектите на проекта очакват да намалят използването на енергия с 48 %, използването на вода с 58 % и отпадъците с 89 %, в сравнение с други подобни разработки.

Зелените коридори не са приложими навсякъде и представляват само един от начините, с помощта който градовете могат да преосмислят своята основна структура и да се ориентират повече към хората. Но, най-общо, чрез приоритизирането на зелените пространства и намалението на автомобилите градовете могат да станат по-устойчиви, по-жизнени икономически и социално сплотени за живеене.  

Първата крачка ли? Преосмислете градските улици като места за хората.