Проблеми с отдаването под наем на павилионите на Женски пазар

Независимо че предприетата реконструкция на "Женски пазар" в София е към своя край, очаквано има някои проблеми с възстановяването на неговата дейност. По някои излезли наскоро информации, определените цени за наемане на новоизградените павилиони са относително високи и могат да бъдат сравнени със стойностите за наемане на търговски площи в софийските молове. Първото отдаване под наем на новите сергии през месец юни 2014 г. остави по-голямата част от тях незаети. Предвижда се провеждането на втори търг през първата половина на месец юли 2014 г. На този фон общинският съветник Вили Лилков настоява занаятчиите на емблематичния Женски пазар в София да плащат преференциални цени за наем. Според него наемите трябва да бъдат сериозно намалени. „Пазарът може малко да загуби от това, но при всички случаи София ще спечели“, смята той.

Преференциалните цени за занаятчиите ще бъдат предложени на третия етап от конкурса за наем на новите магазини на тържището, предаде БНР. Първите новоизградени магазинчета ще отворят врати в началото на август 2014 г.

Трябва да се отбележи, че предупреждения за тези възможни проблеми бяха представени пред Столична община още преди повече от 12 месеца преди вземането на решение за осъществената реконструкция, на които до момента общинската и пазарната администрации не са реагирали. Предстои все още да се види и дали ценовата политика на управляващата отганизация "Пазари Възраждане" няма да окаже и социално въздействие като изолира и отблъсне автентичните селскостопански производители и други малоимотни продавачи, включително представители на малцинства и на социално слаби групи, които имаха своите възможности да предлагат продукция преди реконструкцията на пазара. Такива предупреждения също бяха отдавна представени от някои ангажирани граждански наблюдатели по тези въпроси.