Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа

Категория от Градски страници:

Регионалният Екологичен Център за Централна и Източна Европа - (РЕЦ за ЦИЕ) е независима, политически необвързана организация с идеална цел, чиято мисия е да подпомага решаването на екологични проблеми в Централна и Източна Европа. В изпълнение на тази мисия, РЕЦ за ЦИЕ насърчава сътрудничеството между НПО, правителствата, бизнеса и други заинтересовани страни, чрез подпомагане на свободния обмен на информация и общественото участие в процеса на вземане на решения за околната среда.

РЕЦ за ЦИЕ е създаден през 1990 г. от САЩ, Европейската комисия и Унгария. Центърът работи въз основа на Харта, подписана от правителствата на 29 държави и Европейската комисия, както и въз основа на международно споразумение с правителството на Унгария. Централният офис на организацията се намира в Сентендре, Унгария, а 17-те и местни представителства са в следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Р Хърватска, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Република Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Турция.

КОНТАКТИ - РЕЦ за ЦИЕ - България

Венцислав Кирилов Василев, VVassilev@rec.org, Директор национален офис

Веселин Николов Дробенов, VDrobenov@rec.org, Мениджър проекти

Михаела Михайлова Динева, MDineva@rec.org, Мениджър проекти

Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България
Адрес: ул. Париж № 7, ап. 17, София 1000, България
Тел.: +359 2 983 4817
Факс: +359 2 983 5217
E-mail: rec-bulgaria@rec.org
http://www.rec.bg

Прикачени файлове