Шест неща, които трябва да знаете за устойчивия транспорт в Истанбул

Истамбул е направил много за устойчивия транспорт през последните години. Чрез система от бързи автобусни ленти (bus rapid transit - BRT) и пешеходни зони на публични пространства, Истамбул работи за подобряване на достъпа до транспортни услуги, здравеопазването, безопастността по пътищата, намаляването на емисиите на парникови газове и задръстванията по пътищата.

Има шест факта, които е възможно да не са ви известни за устойчивия транспорт в Истанбул:

Система от бързи автобусни ленти на световно ниво

Истанбул започва да внедрява системата от бързи автобусни ленти (Metrobüs) през 2007 г. Според специално изследване на EMBARQ’s през 2013 (Social, Environmental, and Economic Impacts of BRT Systems) около 600 000 души използват Metrobüs всеки ден. Но е много вероятно броят им да расте, тъй като според последното изследване вече около 800 000 души използват тази система всеки ден, което я прави най-използваната в света. Metrobüs е особено важна за осигуряване на достъп до транспорт на хората с ниски и средни доходи в Истанбул, които съставляват най-голямата част от ползвателите.

Metrobüs е една от най-рентабилните BRT система в света

Общите нетни настоящи ползи от системата Metrobüs са на стойност  11.4 милиарда турски лири (US$ 6.4 милиарда), а ползите надвишават разходите в съотношение 2.8 към 1. Анализът „разходи-ползи” дава сметка и за публичните и частни разходи за обществото като цяло. Например, ползите включват спестяване на време за пътуване за ползвятелите и други, подобрява пътната безопастност и намалява излагането на замърсители на въздуха на местно равнище, докато разходите включват инфраструктура, оборудване, поддръжка, както и оперативни разходи. Чрез изместване от други видове транспорт потребителите на Metrobüs могат да спестят 28 дни годишно чрез намалено време за пътуване.

Metrobüs намалява емисиите на парникови газове

Чрез реорганизация и обединение на нередовните и конвенционални автобуси системата Metrobüs се очаква да намали емисиите на CO2 със 167 тона на ден, както и повече от 240 тон-литра общо.

Metrobüs намалява задръстванията

Около 50 000 превозни средства остават неизползвани всеки ден поради системата Metrobüs. Това е особено важно, като се има предвид, че Истанбул е един от най-натоварените градове в света.

Превръщането на обществени пространства в пешеходни зони спомагат за развитието на бизнеса

Между 2010 и 2012 г. Истанбул превръща в пешеходни 295 улици като блокира достъпа до всички превозни средства. Това носи широк аспект от ползи, включително подобряване на безопастността, предполага пешеходен достъп до обществен транспорт и намаляване на замърсяването на въздуха в рамките на пешеходните зони. Освен това, проучване на различните бизнеси в пешеходните зони показва, че 78 % от анкетираните са заявили, че са доволни или много доволни от новото положение, а 56 % очакват продажбите им да се увеличат. След като станали свидетели на положителното въздействие на пешеходните зони две асоциации на индустриалците и бизнесмените       (LASIAD) инвестират в превръщането и на други зони в пешеходни общо 12 милиона турски лири (US $ 5.5 милиона).

Засилено търсене на подобрена велосипедна инфраструктура

Според проучване, проведено от EMBARQ-Турция 83 % от анкетираните са посочили, че безопасни алеи за велосипеди трябва да бъдат достъпни за всички велосипедисти. Истанбул работи за постигане на амбициозната цел да изгради 1 000 километра велоалеи като интегриран транспорт до 2023 година. Тъй като Истанбул подобрява велосипедна инфраструктура е от решаващо значение за планиращите да избират маршрутите внимателно, за да интегрират колоезденето с друиг видове транспорт, да определят целите и да повишат дела на колоезденето.

Научете повече за усилията за подобряване на устойчивия транспорт в Истанбул и градовете в цяла Турция като посетите EMBARQ Turkey .