СУБ / Съюз на урбанистите в България

Категория от Градски страници:

Съюз на урбанистите  в България е създаден през 2010 година с желанието да се превърне в професионална общност и платформа на идеи и инициативи за развитието на заобикалящата ни среда.  През трите години на своето съществуване СУБ работи за обединяването на специалистите и организациите (и въобще всички онези, които по призвание или необходимост работят в сферата на урбанизма) в мрежа за обмен на опит и търсене на решения по проблемите на планирането, градската среда и професионалното развитие.  СУБ приема за своя мисия промотирането и прилагането на най-добрите съвременни практики и подходи, които да допринасят за изграждането на по-добра жизнена среда, в центъра на която са хората и местните общности.

Още от създаването си, СУБ има амбицията да предлага специализирана информация и разнообразни инициативи, свързани с широкото поле на урбанизма. Съюзът организира и съдейства за провеждането на отворени лекции, работилници за идеи, конкурси, конференции, професионални срещи. В последните две години е сред съорганизаторите на Световния ден на урбанизма, който по традиция в България се отбелязва на 8 ноември в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

http://www.sub-bg.com/

http://bg-bg.facebook.com/pages/%D0%A1%D1%8A%D1%8E%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/106931892725806

Image