В търсене на София - дебат за бъдещето на града, в който живеем, на 27 февруари 2014 г.

Резултатите от конкурса за обновяване на центъра на София доведоха до противоречиви оценки сред професионалната общност. Каква визия за бъдещето на града „прочитаме“ в одобрените архитектурни проекти? Каква София ни обещават класираните архитектурни визии – зелена, комуникативна, бърза или бавна, за автомобилите или за хората? Възможоно ли е мисленето за бъдещото развитие на града да започва от центъра, без да засяга перифериите? Кои са линиите в градустройствените идеи, които те не бива да се прекрачват? Какво предлагат класираните проекти, за да направят града по-добро място за живеене? Интересува ли ви този дебат? Имате ли какво да кажете? Цетърът за култура и дебат "Червената къща" Ви кани на този дебат да заявите своята позиция като гражданин на София! Ще чуете позициите и ще обмените мнение с възложителя, представител на журито, заинтересовани професионалисти и и други граждани. Дебатът ще се проведе в зала "Пеша Николова" на 27 февруари (четвъртък) 2014 г. от 19.00 ч. Входът е 2/1 лв., а адресът: ул. "Любен Каравелов" № 15.