За нас

Проект "София - град на бъдещето" цели да подобри устойчивостта, прозрачността и възможностите за гражданското участие в политиките за развитие на община София. Данните за актуалното състояние, добрите международни практики и включването на активните граждански инициативи са някои от инструментите по проекта.